Home

Studieintyg ladok su

Studieintyg och registreringsintyg - su

Ladok innehåller uppgifter om antagning, registrering, resultat och examina för studenter inom alla nivåer. Uppgifterna ligger till grund för beräkning av helårsstudenter och helårsprestationer. Ladoksystemet förser andra myndigheter med uppgifter, däribland CSN, SCB och Utbildningsdepartementet. Logga in på Ladok Hur skapar jag mitt eget studieintyg? Logga in på Ladok för studenter med det användarnamn och lösenord som du får genom att aktivera ditt universitetskonto. Välj fliken Intyg . Hur gör jag som inte längre är registrerad

Ladok - Medarbetarwebben - su

  1. Välkommen till Ladok för personal. Välj lärosäte för att logga i
  2. Torsdag, 11/4 från kl 04.00 till kl 08.00 kommer Ladok - produktionsmiljö påverkas av en uppgradering. Under denna period kommer miljön inte att vara tillgänglig. Servicefönstret utökas denna gång pga teknikst underhåll. Senast kl 08.00 kommer miljön fungera normalt igen
  3. Om du studerar vid Lunds universitet kan du själv logga in i Studentportalen för att se dina studieuppgifter i Ladok. Du kan också skriva ut resultatintyg. Kolla dina uppgifter i Ladok. Om du är student och vill se dina uppgifter i Ladok kan du gå in via Studentportalen med ditt studentkonto
  4. Uppgifterna förs in i betygsregistret Ladok. Adressändring till studentkåren måste göras separat hos studentkåren via deras hemsida ( www.sus.su.se ). Studentkårens register är utgångspunkten för utskick av studentkort och studenttidningen Gaudeamus
  5. Intyg kan skapas för studier vid Stockholms universitet och som ett nationellt studieintyg där studier vid flera svenska lärosäten tas med. Betygs- och registreringsintyg på svenska och engelska från Ladok kan även utfärdas på papper av institutionens studentexpedition i rum X326
  6. Du kan även skriva ut egna studieintyg ur Ladok. Registerutdrag (betygs- och registreringsintyg) på svenska och engelska tillhandahålls av studentexpeditionen, hus 15, plan 2 i Kräftriket eller via Infocenter i Studenthuset
  7. För att du lätt skall veta vart du skall använda dig med olika frågor följer nedan en förteckning på vem som är huvudansvarig för olika studentärenden

Studenter vid Uppsala universitet laddar själva ner studieintyg via Mitt Ladok i Studentportalen. Är du inte längre student vid Uppsala universitet kan du i vanliga fall beställa studieintyg för studier vid Uppsala universitet här. Intyget kommer att skickas till dig med post inom ett par arbetsdagar Du som är registrerad student och har skaffat dina inloggningsuppgifter kan logga in på Mina studier (Ladok för studenter) och skapa ett eget studieintyg. Något som det kommer många frågor om nu vid terminens slut är hur man får tag på ett utdrag över avklarade poäng och kurser. Oavsett om du vill ha poängutdrag eller intyg på att du är registrerad student, kan du via dessa fyra sätt få Ladok-utdrag när du behöver det: Om du är registrerad studen Genom att skicka in det här formuläret godkänner jag att ovanstående uppgifter lagras av Lunds universitet, med syftet att kunna skicka mig mitt intyg/utdrag Stängd sida! GU har flyttat över till Ladok3. Detta är en gammal Ladok2 sida som inte är i tjänst längre då LADOK är flyttad till Ladok

LADOK (ursprungligen akronym för Lokalt ADB-baserat DOKumentationssystem [1]), är ett IT-system för dokumentation [2] av registrering (matrikel över studentens närvaro vid kursstart) och resultat (betyg på examinerande provmoment, som i Ladok även kallas modul) vid högskolor och universitet i Sverige Studenter kan nå Ladok och ändra aktuell adress, telefonnummer och e-post samt registrera sig på sina kurser, anmäla sig till tentamen, skapa intyg, ansöka om examen med mera via student.ladok.se. Adressbeställningar från Ladok. Om du vill beställa listor från Ladok gör du det via vårt formulär för adressbeställning Göteborgs universitet - Studentportalen är en webbplats som samlar information för dig som är student samt inloggning till universitetets e-tjänster för studenter

Du som student måste själv ansöka om examensbevis. Det kan du göra antingen via Ladok på webben eller via en blankett som du skickar in Den nya lärplattformen Canvas - för dig som är student Under 2019 och 2020 inför KI lärplattformen Canvas. Här hittar du information om vad du ska tänka på när Ping Pong avvecklas

Ladok - Stockholms universitet - Institutionen för lingvisti

Utdrag ur Ladok, vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg. Kursplan med litteraturförteckning för den kurs du läst vid annat lärosäte/institution Studieintyg och meritförteckning. Du kan ta ut egna studieintyg och meritförteckningar ur LADOK (universitetets studiedokumentationssystem) via Mitt universitet, där du hittar Mina studier. Det som krävs är att du har ett universitetskonto Ladok Student ersätter Mina studier. I Ladok Student kan du bland annat registrera dig på kurs, anmäla dig till tentamen, ta ut intyg och ansöka om examen. Studentwebben - Information och service för studenter på SLU Student web - Information and service for students at SL Studieintyg Du skapar studieintyg och registreringsintyg i Mina studier (Ladok för studenter) där du också kan registrera dig på kurs, anmäla dig till tenta och ansöka om examen. Mina studier är Ladok-tjänster via webb för dig som är blivande, aktiv eller före detta student vid Stockholms universitet

Ladok och Mina studier - Företagsekonomiska institutione

  1. Vad innebär det att vara människa idag? Vilken betydelse har kulturella skillnader i dagens värld? Och varför är samhällen så olika? Om dessa frågor intresserar dig, välj en utbildning vid Socialantropologiska institutionen
  2. Ladok är ett nationellt system för dokumentation av studerandes närvaro och resultat i högskoleutbildning. Systemet ägs av 37 lärosäten tillsammans genom ett konsortium. Det betyder att alla lärosäten har ett gemensamt ansvar att utveckla och underhålla Ladok
  3. Studieintyg och meritförteckning. Du kan ta ut egna studieintyg och meritförteckningar ur LADOK (universitetets studiedokumentationssystem) via Mitt universitet. Det som krävs är att du aktiverat ditt studentkonto. Gå till mitt.su.se. Examen, examensbevis. När du är klar med en examen kan du begära ett examensbevis hos studentavdelningen

Ladok - Ladok

Ladok (betygsrapportering mm

Studieintyg - Institutionen för språkdidaktik - isd

Via Mitt universitet kan du till exempel se dina studieresultat, skriva ut eller e-posta studieintyg från Ladok, anmäla dig till tentor, lagra dokument i din hemkatalog och publicera din egen hemsida. Studentdatorer. Med ett aktiverat universitetskonto kan du logga in på studentdatorer som finns i datasalarna på campus Alla studenter har dock fått en e-postadress från SU. Den finns dock inte i vanliga Ladok, men går att se i Ladok på webb (som hämtar adressen från Sukat). I Ladok på webb finns även en grupp-epost som vidarebefordrar e-post till alla studenter som för närvarande är registrerade på en kurs/kurstillfälle

I Studentportalen hittar du individuellt anpassad information och flera webbtjänster för dig som är student vid Högskolan i Gävle. Det finns även aktuell information i portalen där du ser vad som händer på Högskolan samt när det är dags att söka kurser eller liknande 2016-02-03 . 1 . Application Instructions for Outgoing Exchange Students through . the Department of Computer and Systems Sciences, DSV. Before applying, read about exchange studies on our website Om du har ett eduID kan du logga in med det. Klicka på knappen för att logga in eller skapa ett eduID Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

⁃ Samtliga scheman är preliminära och ändras kontinuerligt. Kolla därför ofta ditt schema och laddar du ner länken till schemat i en webbläsare eller prenumererar till din kalender uppdateras det automatiskt Behöver du registrera dig på kurser, anmäla dig till tentor, ansöka om examen eller ta ut studieintyg från Mina studier den närmaste tiden? Då är det bra..

3. Södertörns högskolas webbplats och e-post. När du är klar har du: loggat in i Ladok på webb och tittat efter dina formella studieresultat och kanske skrivit ut ett verifierbart studieintyg som pdf läst din e-post och kanske eftersänt den tittat runt på andra viktiga kanaler via extern och intern webbplats Gå till www.sh.se Titta runt på det du hittar som oinloggad t.ex. [ 3. S k etablering av personer i studiedokumentationssystemet (LADOK) enbart för att möjliggöra införande av resultat av studier utanför universitetet får inte ske. 4. Rektor har delegerat rätten att bestämma om tillgodoräknande till fakultetsnämnderna, som i sin tur kan delegera beslutsrätten vidare inom fakulteten Där kan du se dina studieresultat, skriva ut eller e-posta studieintyg från Ladok, anmäla dig till tentor och lagra dokument. * Logga in i lärandeplattformen Mondo. Där kan du hämta kurs- och studiematerial, kommunicera med kurskamrater och lärare och få information om schemaändringar 4. Studieintyg från Ladok . Behörighetskrav. Du måste ha studerat minst 60 hp vid Stockholms universitet, varav minst 30 hp vid Institutionen för språkdidaktik. Sista ansökningsdag för utlandsstudier. Inför höstterminen: För utbytesstudier via centrala avtal är det olika ansökningsdatu

Välkomna till introduktionspass för nya utbyteskoordinatorer! 2015-02-04 Plats: Studenthuset, rum 365 Tid: kl. 09.30 - 11.30 Dagens agenda • Presentation av Internationell mobilitet • Webben • Studenthälsan (Eliza Cedervall) • Utbytesprogram och samarbetsavtal • Housing Office (Åsa Wedlund) • Arbetsrutiner: - Inresande studenter - Utresande studenter • Moveon. IT-support Utskrifter, guider, e-post, wifi m.m. LiU-appen Gör vardagen på campus lite enklare. LiU:s integritetspolicy Information och kontaktu

Ansökan skickas till registrator, antingen elektronisk registrator@socarb.su.se eller via pappersblankett till: Registrator Stockholms universitet Institutionen för socialt arbete SE - 106 91 Stockholm . För att kunna fortsätta studera vidare inom socionomprogrammet måste du uppfylla förkunskapskraven till kursen nästkommande termin Vidimerade kopior av kursbevis/studieintyg. Originalhandlingar och eventuell ytterligare dokumentation ska uppvisas på begäran av högskolan om det behövs för ärendets fortsatta handläggning. Utlandsstudier. Vidimerad kopia av betygsdokument där betyg och poäng framgår Örebro universitet är ett expansivt lärosäte vars utbildning och forskning präglas av modernitet och kvalitet och rankas högt bland världens universitet Handelshögskolan i Stockholm är en av Europas ledande handelshögskolor. Vi har en stark internationell position och erbjuder kandidat, master- och MBA-program, liksom forskarutbildning och executive education Mittuniversitetet är ett universitet med det lilla lärosätets fördelar. Både våra utbildningar och vår forskning har bra arbetslivskontakter

Du får tillgång till Mina studier där du anmäler dig till tentor, ser dina studieresultat, skapar intyg mm. Vill du ha ett studieintyg eller registreringsintyg kan du skriva ut det på Mina studier. Du kan själv skapa olika slags Ladok-intyg som du kan skriva ut eller skicka via e-post Ökad tillgänglighet och rättssäkerhet Projekt Ladok3-införande berör hela Stockholms universitet. Nästa generation av Ladok kommer vara webbaserat och fokuserat på självservice för att ge bättre och säkrare service till universitetets studenter och doktorander Inloggningsguide. Osäker på hur du gör för att kunna logga in? Är du personal eller student? Välj Logga in med SH-konto.; Är du gäst eller utomstående utan SH-konto Ja, allt som är inrapporterat i Ladok räknas. Vi rekommenderar ändå att du gör om allt på den nya kurssidan som repetition, men du kan inte få nya högskolepoäng för de delar som redan rapporterats in i Ladok. Jag har varit registrerad på en kurs med samma namn innan hösten 2007, kan jag läsa klart kursen nu Kursbevis, studieintyg eller motsvarande på originalspråk där lärosäte, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg framgår

Ladok

Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgår vilket lärosäte du läst på, tidpunkt, nivå, poängomfattning och betyg. Dessutom ska kursplan med litteraturförteckning, och i förekommande fall uppsatsarbete, för de kurser som avses bifogas www.statistics.su.se E-post: studievagledare@stat.su.se Instruktion Utöver uppgifterna på föregående sida måste följande information bifogas ansökan för att den ska vara komplett och behandlas: • Vidimerade kopior av kursbevis, studieintyg eller motsvarande där det framgå Välj ett universitet där livet är möjligt. Att studera är mer än att bara utbilda sig. Det är att skaffa nya vänner, få perspektiv, frysa i krogkön, glömma tvättiden och bli en del av en gemenskap 106 91 STOCKHOLM Frescati Hagväg 8, 9, 12, 14 www.psychology.su.se Regler för tillgodoräknande Dokumentation från sökande vid tillgodoräknande av studier För att en ansökan om tillgodoräknande ska kunna prövas ska den sökande dokumentera att hon/han har examinerats i kurs med minst godkänt resultat Samlad information till dig som är student på Högskolan Väs

3 S k etablering av personer i studiedokumentationssystemet (LADOK) enbart för att möjliggöra införande av resultat av studier utanför universitetet får inte ske. 4 Rektor har delegerat rätten att bestämma om tillgodoräknande till fakultetsnämnderna, som i sin tur kan delegera beslutsrätten vidare inom fakulteten Här hittar du allt du behöver veta om att studera på universitet och högskola Välkommen till Mälardalens högskola! Vi ger dig kunskapen, verktygen och möjligheterna att skapa din framtid Studentexpeditionen hittar du rakt fram innanför entrén på vår institution på plan 6 i Filmhuset. Detta kan du som student göra själv: Om du behöver ha ett studieintyg eller registreringsintyg för att följa din studiegång tar du som student ut det själv via mitt.su.se när du aktiverat ditt studentkonto

Resultatintyg, Ladok Lunds universite

EN The service you want to use requires you to login You can only login with a username provided by us. If your login fails or if you have questions, please email support@du.se har webbadressen: mitt.su.se. Här läser du e-post, anmäler dig till tentor, redigerar din kontaktinfor-mation, ser betyg från Ladok och sammanställer studieintyg och registreringsbevis. Mondo Lär- och samarbetsplattformen: www.mondo.su.se. Här kan du bland annat kommunicera med lärare och kurskamrater, hämta och lämna inlämnings studieintyg. Det ger även tillgång till det trådlösa nätverket samt databaser, e-tidsskrifter, e-böcker, utskriftsystemet Printomat med mera. För mer information om universitetskontot se: aktivera.su.se. Du måste aktivera ditt universitetskonto innan du kan anmäla dig till tentor Genom portalen mitt du bland universitet se dina studieresultat i Ladok, skapa studieintyg, göra adressändringar, söka andra universitet, spara dokument och dela filer med andra studenter. Universitetskontot ger även tillgång till Mondo, mondo

Allmän studieinformation - Juridiska institutione

1 Välkommen till Religionshistoriska avdelningen! Avdelningens expedition är belägen på plan 4 i hus B, lärarrummen finns på plan 5. Adress: ERG, Religionshistoriska avdelningen, Stockholms universitet Inköp på SU butiken. Tvätt. Viss bortforsling/sortering avfall, sopor. Övrigt. Städa efter andra i korridoren etc. Tömma rum. Plocka skräp i korridoren/allmänna utrymmen Martin Labtekniker A525/A631 Vakuumsystem. Service. Installation. Felsökning. Service och reparationer. Instrument, underhåll och reparationer. Dragskåp. 170424 Pga ett serverfel hos Ladok syns inte ordinarie processrättsbetygen där. Detta är felanmält. det innebär för er att ni inte kommer att få med betyget i Processrätt om ni skriver ut ett studieintyg ur Ladok. 170424 Nu finns statistik och poängfördelningen under kursmaterial Studera och praktisera utomlands. Möjligheterna till att skaffa sig internationell erfarenhet är många hos oss! Ta chansen att lära känna dig själv och nya vänner under studietiden

Studieintyg - humangeo

Student! Kontrollera att Umeå universitet har rätt e-postadress till dig! Uppgradering till Ladok 3 kan ha orsakat att du nu har en felaktig e-postadress i Moodle och Cambro. Läs mer på studentwebben om hur du ändrar e-postadress Mitt universitet su - Samarbete med KTH och Stockholms universitet . Genom portalen kan du bland annat se dina studieresultat i Ladok, skapa studieintyg, göra. Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet och står för den enskilt största andelen medicinsk akademisk forskning och det största utbudet av medicinska utbildningar i Sverige Linköpings universitet, LiU, bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning inom bland annat material, IT och hörsel. I samma anda erbjuder universitetet ett stort antal innovativa utbildningar, inte minst många professionsutbildningar för till exempel läkare, lärare, civilekonomer och civilingenjörer

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet frå.. SEO - woorank.co Studieadministration och studievägledare hjälper med registrering, studieintyg, betygsrapportering, hämta tentor, hitta schema och kursplan, svarar på frågor våra om kurser och program m.m Om du inte kan uppvisa ett examensbevis eller ett studieintyg, där alla kurser är avslutade och inrapporterade i Ladok, före den 23 juni behöver någon, vid ditt universitet, skriftligt intyga att du är färdig med alla kurser och att du endast väntar på att poäng ska bli inrapporterade (mer information om detta skickas till alla. Kontakta och besöka. Högskolan Väst ligger i centrala Trollhättan. Vårt Servicecenter finns i entréplan i hus G och erbjuder service och stöd till studenter, besökare och medarbetare vid Högskolan Väst

Vill du plugga på SLU? Här hittar du som ännu inte är student på SLU information om SLU:s utbildningar och hur du söker till dessa.. Driftinformation Kommer du inte in på din kurssida/programsida eller ligger Mina studier nere Uppsala universitet - Kvalitet, kunskap och kreativitet sedan 1477. Forskning i världsklass och högklassig utbildning till global nytta för samhälle, näringsliv och kultur The Student Health Service. The Student Health Service have psychologists, counsellors and a doctor, all specialised in study-related health care. If you need support or councelling we are here for you - welcome Juridiska fakulteten Lunds universitet Box 207, 221 00 LUND Telefon: 046-222 10 00 (växel) info@jur.lu.se. Vi använder cookie Vi har uppmärksammat att det mailas ut virus-mail från adresser som slutar med @mail.ki.se vi kan tyvärr inte göra något åt detta då dessa mail aldrig passerar våra mailfilter eller mailservrar Luleå tekniska universitet är i stark tillväxt med världsledande kompetens inom flera forskningsområden. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet

populär: